עמוד:66

. 8 אלה תרגילים שלמדנו . הקיפו את התרגילים שאתם יודעים לפתר במהירות ופתרו אותם . 8 × 10 = 0 × 5 = 5 × 4 = 10 × 7 = 5 × 5 = 2 × 5 = 3 × 5 = 3 × 10 = 4 × 10 = 6 × 10 = 10 × 2 = 1 × 10 = 5 × 6 = 10 × 10 = 10 × 5 = העזרו בציורים או בחשובים ופתרו את התרגילים שלא הקפתם . נסו ללמד אותם בעל פה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר