עמוד:58

בדקו את עצמכם . א . 4 צירו מלבן כפל מתאים לכתמים שעל החפושיות והשלימו . תּרגּיל כפל ב . צירו רכבת אחרת המתאימה לאותו תרגיל . . 5 צירו 4 צלחות , על כל צלחת 3 תפוזים . כמה תפוזים יש בסך הכל ? תפוזים תּרגּיל כפל . 6 השלימו בדרכים שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר