עמוד:38

ג קבוצות עוגיות בכל קבוצה עוגיות בסך הכל תּרגּיל כפל קבוצות עוגיות בכל קבוצה עוגיות בסך הכל ד קבוצות ילדים בכל קבוצה ילדים בסך הכל תּרגּיל כפל קבוצות ילדים בכל קבוצה ילדים בסך הכל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר