עמוד:35

ג . מצבי כפל - מלבנים עבודה כתתית משתמשים בקלפי הדרקונים שבמארז האבזרים . הכיתה מתחלקת לקבוצות של שני ילדים או יותר . כל קבוצה לוקחת כמויות שונות של קלפים 17 , 13 , 20 , 12 , 10 ) ועוד ) ומנסה לסדר אותן בכמה שיותר מערכים מלבניים שונים . מסכמים את הפעילות בטבלה . . 1 הנה 6 קלפים מסדרים במלבן של שורה אחת . האם אפשר לסדר 6 קלפים במלבן אחר ? אם כן , צירו . שורות וטורים שווים יוצרים צורת מלבן . לכל כמות מתאים לפחות מלבן אחד של שורה אחת או טור אחד . במדריך למורה מצורפת טבלה לסיכום הפעילות . . א . 2 כמה תפוזים יש בארגז ? דיון הדיעוּ דּרכים שׁוֹנוֹת למציאת מספּר התּפּוּזים . מהוּ התּרגּיל המּתאים לכל דּרךְ שׁהדעתּם ? ב . האם מצאתם תרגילי כפל מתאימים ? אם כן , כתבו אותם . פעילות 2 מזמנת דרכים שונות לפתרון ( כולל מנייה ותרגילי חיבור . ( בכל מקרה , חשוב לסמן את הקבוצות שאליהן התלמידים מתייחסים . בעמוד הבא נתמקד בהסתכלות על שורות וטורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר