עמוד:30

. 12 השלימו אפשרויות שונות לפי הציור . 3 שלחנות רגלים לכל שלחן רגלים בסך הכל תּרגּיל כפל 3 שלחנות תּרגּיל כפל 3 שלחנות תּרגּיל כפל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר