עמוד:26

. 7 הקיפו את התרגילים המתאימים לארגזים שברכבת . א 5 + 4 4 + 5 4 × 5 5 × 4 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ב 2 × 5 2 + 2 5 + 5 5 × 2 5 + 2 5 × 5 ג ד 2 × 3 3 × 2 3 + 3 + 3 2 + 3 + 2 2 + 2 + 2 3 × 3 × 3 3 + 3 3 × 2 3 + 3 + 3 3 × 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר