עמוד:25

ג כמה ביצים יש בכל הקנים ? תּרגּיל חבּוּר תּרגּיל כפל ד כמה אפרוחים יש לכל התרנגולות יחד ? תּרגּיל חבּוּר תּרגּיל כפל ה כמה שקלים יש בכל הארנקים ? תּרגּיל חבּוּר תּרגּיל כפל דיון מה מי ֻ חד בּתרגּילי החבּוּר שׁכתבתּם בּסעיפים א , ג ו ה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר