עמוד:6

עבודה כתתית משתמשים בקלפי הדרקונים שבמארז האבזרים . א . הכיתה מתחלקת לקבוצות בגדלים שונים ( של 2–7 ילדים . ( בכל קבוצה כל ילד לוקח 4 קלפים . כל קבוצה בודקת כמה קלפים בסך הכול קיבלו כל ילדי הקבוצה . מסכמים את הפעילות בטבלה . חוזרים על הפעילות : עם 5 קלפים לכל ילד , עם 6 קלפים לכל ילד או עם מספר קלפים אחר . ב . בכל קבוצה מנסים לחלק 20 קלפים שווה בשווה בין הילדים . אם אפשר , בודקים כמה ילדים בקבוצה וכמה קלפים קיבל כל ילד . טבלה לתיעוד הפעילות מצורפת למדריך למורה . . 4 השלימו . א כל ילד קבל 4 קלפים . כמה קלפים קבלו שני הילדים ביחד ? קלפים בסך הכל ב כל ילד קבל 4 קלפים . כמה קלפים קבלו חמשת הילדים ביחד ? קלפים בסך הכל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר