עמוד:102

5 . 5 الفصل الخامس : نحن نكتشف الفضاء نصوص الفصل الخامس : 5555 . القمر : نص معلوماتي – إخباري 5555 . مهمة فضائية : نص معلوماتي –إخباري 5555 . رصد النجوـ : نص معلوماتي- تفعيلي 5555 . فهم المسموع : فتاة من الفضاء- نص أدبي 5555 . النص ألأول : لاقمر الكلمات غير المألوفة في النص : وهي مكونة من كلمات المخزن في أعلى النص والكلمات البارزة في سياق النص وتعا عدة معان نتحدث اتعدف العام : التكلم بلغة معيارية في مواقف مختلفة ولأغراض مختلفة . أي كوكب ترغب في ألوصول إليو؟ ماذا تعرفون عن لأأكتشافات ألفضائية؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר