עמוד:85

. 3 لامعرفة أللغ يوة . 4 مجال ألكتابة اتعدف العام : كتابة نصوص سليمة لغويا لمتلق نٌ مختلف نٌ ولأغراض مختلفة القص ( السرد ) الإخبار والوصف التفعيل الإقناع . 1 نكتب عن ألفنان / ة ألمحبوب / ة إلينا ونذكر ما يعجبنا في فنو / ها : ( استمارة ) اسم الفناف _______________ : ة / تاريخ ألميلاد : _______________ مكاف ألميلاد ________________ : مجال فنو / ىا _________________ : أمور ٌ تعجبني في فنو / ىا __________________ : سبب شهرتو / ىا : _______________________ . 2 التعاون في ألعزف ب نٌ أ لْ لات ألموسيقية على ألمسرح أسعد ألناس وجعلهم يفرحون . نكتب عن عمل تعاونا فيو مع ألغير ، وكانة نتيجتو حسنة فلاقى إحسان أ لْ خرين .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר