עמוד:81

5 . 4 الفصل الرابع : نحن تنعاوف فيما يبننا نصوص الفصل الرابع : 5 . 4 . 1 أغنية الآلات الموسيقية : نص أدبي- شعر 5 . 4 . 2 الكلب والحمامة : نص أدبي- شعر 5 . 4 . 3 الثعلب والحجل : نص أدبي- أمثولة 5 . 4 . 4 فهم المسموع : التعاوف في مدينة البطريق : نص أدبي 5 . 4 . 1 النص ألأول : أغ ينة ألآلات لأموسيق ةي الكلمات غير المألوفة في النص : وهي مكونة من كلمات المخزن في أعلى النص والكلمات البارزة في سياق النص وتعا عدة معان .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר