עמוד:61

. 5 . 3 الفصل الثالث : نحن نعتني بالبيئة نصوص الفصل الثالث : 5 . 3 . 1 لقاء مع سقراط ... الفيلسوف الحكيم : نص أدبي-إخباري 5 . 3 . 2 ىل الورق نعمة للبشر أـ فيو للبيئة ضرر؟ نص أدبي-إخباري تفعيلي 5 . 3 . 3 مقابلة مع عالم عربي : نص أدبي-سيرة ذاتية 5 . 3 . 4 فهم المسموع : نص أدبي : عالم بلا بنادق . 5 . 3 . 1 النص ألأول : لقاء ٌ مع سقراط ... لافيلسوف لأحكيم الكلمات غير المألوفة في النص : وهي مكونة من كلمات المخزن في أعلى النص والكلمات البارزة في سياق النص وتعا عدة معان .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר