עמוד:54

. 3 لامعرفة أللغ يوة . 4 مجال ألكتابة اتعدف العام : كتابة نصوص سليمة لغوي ًّ ا لمتلق نٌ مختلف نٌ ولأغراض مختلفة . القص ( السرد ) الإخبار والوصف التفعيل الإقناع نكتب ألقصة ألتي حدثة ب نٌ أتصندب أولنملة أب ألعتماد على ألصورة . كان هناك جندب تلب ألغناء أولتنقل من غصن إلى آخر ____________ وتنضي فصل ألصيف وهو __________ بينما ألنملة _________________ وبعدما . ____________________

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר