עמוד:3

الفهرس . 1 مقدمة كتاب التدريس " العربية لغتنا " للصف الثالث 4 .................................. . 2 مبنى الكتاب 4 ...................................................................... . 3 المبنى العام لفصول الكتاب 7 ......................................................... . 4 أعاء فصول الكتاب 12 ............................................................. . 5 اقتراحات وطرائق التدريس في فصول الكتاب 12 ......................................: . 5 . 1 الفصل الأول 12 .............................................................. . 5 . 2 الفصل الثاين 38 ............................................................... . 5 . 3 الفصل الثالث 61 .............................................................. . 5 . 4 الفصل الرابع 81 ............................................................... . 5 . 5 الفصل اتطامس 102 ............................................................ . 5 . 6 الفصل السادس 124 ........................................................... . 5 . 7 الفصل السابع 149 ............................................................. . 6 ملحق كلمات الكتاب 156 ........................................................... . 7 قائمة المراجع 166 .................................................................... . 8 مصادر وحقوق 167 .................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר