עמוד:4

שילוב תקשוב בהוראה - אוריינות המחשב והמידע היא חלק בלתי נפרד ממקצועות הלימוד השונים וגם מתחום העברית . ביחידות ההוראה מודגמים שימושים שונים במחשב למטרות שונות . לחלק מהיחידות פותחו הרחבות המדגישות את שילוב התקשוב בהוראה . הצוות החינוכי יפעיל שיקולי דעת מקצועיים בבחירת היחידות להוראה , בבחירת העיתוי המתאים ביותר להוראתן , ובבחירת שכבות הגיל להוראת כל יחידה ( בהתבוננות דו-גילית : כיתות ג-ד וכיתות . ( ו-ה יחידות ההוראה יכולות גם לשמש כדגמים לגיבוש יחידות הוראה חדשות ונוספות בהתאם לצורכי בית הספר ובהתאם לייחודיותו . לפניכם פירוט של כל יחידות ההוראה בשתי טבלאות נפרדות , המציגות שתי דרכים לארגון היחידות . פריסת היחידות בשתי הדרכים יכולה לסייע לשיקולי הדעת של צוותי ההוראה בבואם לתכנן את השימוש ביחידות ההוראה השונות . הטבלה הראשונה מציגה את היחידות לפי שני תבחינים מרכזיים : מטרות ההוראה דגשים להוראה הטבלה השנייה מציגה את היחידות לפי שני תבחינים מרכזיים נוספים : ההקשר התוכני ( התמטי ) להוראתה הסוגה / תת הסוגה המרכזית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר