עמוד:3

תיאור היחידות יחידות ההוראה מיועדות למורים המלמדים את המקצוע עברית ( חינוך לשוני ) בכיתות ג-ו , והן משמשות דגמים להוראת רכיבים שונים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים בחינוך לשוני , כגון : הקניית אסטרטגיות ומיומנויות להפקת משמעות מטקסטים מידעיים הנחלת הבנה של טקסטים ספרותיים והפקת הנאה וחוויה מקריאתם הרחבת אוצר המילים הקניית ידע מטה לשוני פיתוח וטיפוח שיח דבור רכישה ותרגול של תהליכי כתיבה הקניית מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת הנלמדים היחידות יכולות לשמש בסיס למפגשי למידה במסגרת המתווה להתפתחות מקצועית ובמפגשי הדרכה בית ספריים . יחידות ההוראה השונות מדגימות מהלכים ושיקולי דעת , המבוססים על עקרונות הוראת העברית ( חינוך לשוני ) בבית-הספר היסודי : הוראת שפה בהקשר תמטי - המבנים הלשוניים ודפוסי השיח אינם רק נושא לימודי . הם משרתים צרכים אמתיים של התלמידים בהווה ובעתיד , בבית הספר ומחוצה לו , הן כדוברים והן כמאזינים , הן ככותבים והן כקוראים . עיגון המבנים והדפוסים הללו בהקשר אותנטי מוסיף עניין ורלוונטיות ללומדים בגיל בית הספר היסודי . הוראה מכוונת מטרה - המטרות ביחידות ההוראה נגזרו מתכנית הלימודים ונקבעו על פי ההישגים הנדרשים בכל שכבת גיל . בכל יחידה מתמקדים בכמה מן המטרות . הוראה שמשלבת יחסי גומלין בין מטרות השפה - הדיבור , ההאזנה , הקריאה והכתיבה מתייחדים בתפקודים עצמאיים , ועם זאת רבים יחסי הגומלין ביניהם , והם מפרים זה את זה . פעולות ההוראה מדגימות שילוב של מטרות שפה שונות , של ידע לשוני ושל הרחבת אוצר המילים . יחד עם זאת , יש הבחנה בין המטרות העומדות במוקד ההוראה לבין הפעילויות הנוספות , המשמשות רקע או אמצעי תומך במטרה . הוראת הידע הלשוני - ביחידות מודגמות שתי הדרכים להוראת הלשון המוצגות בתכנית הלימודים : הוראה שנקודת המוצא שלה היא הטקסט וממנו נגזרות מטרות הלשון ; והוראה שנקודת המוצא שלה היא תופעות לשוניות והן מיושמות בטקסט . דוגמה ליחידת הוראה שנקודת המוצא שלה היא תופעות לשוניות בעברית : העברית מתחדשת ( היחידה כולה . ( מענה לשונות בין הלומדים - התלמידים בכיתה שונים זה מזה בסגנונות הלמידה , בתחומי עניין וברמת ההישגים . בחלק מהיחידות מוצעים תהליכי הוראה המכוונים לתת מענה לשונות בין התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר