עמוד:2

האגף לחינוך יסודי בשיתוף המזכירות הפדגוגית יזם פיתוח של יחידות הוראה במטרה לקדם יישום מיטבי של תכנית הלימודים בחינוך לשוני ( תשס , ( ג" ושל תכניות ההוראה לכיתות ) ד-ג תש-ע"תשע , ( א" ולכיתות ) ו-ה תשע-ב"תשע . ( ה" יחידות הוראה אלו יצאו לאור בגרסה מודפסת ונשלחו לבתי הספר בצירוף קלסרים המאגדים אותם לקבוצות הגיל השונות ( ג , ד , , ( ו–ה והן מופיעות גם בגרסה דיגיטלית באתר המשרד ובכותר ספרי לימוד . מבוא זה ממפה ומתאר את כל היחידות כולן . יחידות ההוראה פותחו בסיוע מטח . הפיתוח לווה בוועדה מקצועית שייצגה את יחידות המשרד השונות : האגף לחינוך יסודי במנהל הפדגוגי , הפיקוח על הוראת העברית במזכירות הפדגוגית , הפיקוח על החינוך הלשוני במנהל החינוך הדתי , מנהל מדע וטכנולוגיה . הפיקוח על הוראת הספרות , הפיקוח על הוראת המקרא , הפיקוח על הוראת לימודי מלדת וחברה , הפיקוח על הוראת גאוגרפיה והפיקוח על הוראת מדעים . חברי הוועדה הקבועים שליוו את פיתוח יחידות ההוראה בשנים תש-ע"תשע"ד : המנהל הפדגוגי אתי בוקשפן , מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף א' לחינוך יסודי גילה קרול , מנחה ארצית במחלקה למיומנויות יסוד באגף א' לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית מזל שניאק , מפמ"ר עברית עד שנת הלימודים תשע"ג דליה הלוי , מפקחת עברית בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי מנהל החמ"ד יפה חן , מנחה מחוזית בממ"ד בתחום עברית ( חינוך לשוני ) במחוז ירושלים מטח ד"ר נעמי גורבט , ראש תחום שפות חיה יצחקי , צוות הפיתוח בתחום שפות מירה אואן , צוות הפיתוח תחום שפות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר