עמוד:22

נושאים להתבוננות בלשון הסיפור "האולר" הערה חשובה : המספרים בסוגריים - מספר העמוד בסיפור 1 בסיפור מופיעים הרבה מילים וביטויים הקשורים ליהדות . למשל - "חדר" ( עמ' , ( 19 חומש עם חיבור , ( 19 ) קריאת שמע , ( 25 ) עשרת הדברות , ( 26 ) לא תגנוב , ( 26 ) קופסת הצדקה של ר' מאיר בעל הנס , ( 28 ) ברכת הנרות , ( 28 ) מזוזה , ( 32 ) גמרא . ( 32 ) א . בחרו שלושה מן הפריטים האלה ובדקו מה משמעותם . ב . למה לדעתכם בחר הסופר לפזר בסיפורו את המילים והביטויים הקשורים לחיים יהודיים ? 2 דמויות לא מעטות בסיפור נושאות שמות או כינויים יוצאי דופן : ר' יוסל דרדקי ( עמ' , ( 19 מוטי מלאך המוות , ( 20 ) הרץ הרצנהרץ , ( 22 ) ברל בן-האדמוני , ( 27 ) ברל'ה הגנב , ( 27 ) זלאטה הצרודה , ( 28 ) מישה , ( 28 ) ל' טופלה טוטוריקו , ( ) שולמ'ני , ( 29 ) ר' חיים קוטר . ( 32 ) א . בחרו שניים מהפריטים האלה ובדקו : מה משמעותו של כל אחד מהם ? למה ניתן לו השם או הכינוי הזה ? ב . קראו את רשימת השמות ברצף וחשבו : מה משותף להם , ומה הם מוסיפים לסיפור ? 3 הסיפור "האולר" נכתב ביידיש , ותורגם לעברית בידי י"ד ברקוביץ . ' בטקסט פזורים לא מעט מילים וביטויים ביידיש ובגרמנית , שהמתרגם בחר להשאיר בשפת המקור , למשל בוידעם ( עמ' , ( 20 יארמלקה , ( 20 ) שייגעץ , ( 20 ) מארש , ( 26 ) סטייטש , ( 29 ) נעבעך , ( 30 ) גוט ( 32 ) גזונד . ( 32 ) א . בחרו שניים מהפריטים וכתבו מה משמעותם . ב . מה דעתכם , למה בחר המתרגם להשאיר את המילים האלה כמות שהן ולא תרגם אותן לעברית ? 4 לאורך הסיפור מופיעים הרבה מאוד כינויים שבהם אביו של המספר מכנה את בנו , למשל שייגעץ ( עמ' , ( 20 ברנש ריק , ( 21 ) גוי , ( 23 ) גוי כפול ומכופל , ( 24 ) גוי בית המרחץ , ( 24 ) הולל , ( 27 ) אפיקורוס , ( 27 ) אוכל טרי-טריפות , ( 27 ) פושט נבלות , ( 24 ) עגלון גס-רוח , ( 25 ) שואב-מים . ( 25 ) א . מה דעתכם , אלה כינויי גנאי או כינויי חיבה ? הסבירו . ב . לפי הכינויים האלה , מה לדעתכם חושש האב שיקרה לבנו ? 5 האב גם מכנה את בנו בכינויים אלה : קדיש ( עמ' , ( 19 מתמיד , ( 24 ) צדיק שלי , ( 24 ) בחור בר-מצווה . ( 24 ) א . מצאו את הכינויים הללו בסיפור ובדקו באיזה הקשר נאמר כל כינוי . ב . מה דעתכם , האם האב התכוון למילים אלה ברצינות , או שהתכוון ללגלג על בנו ? הסבירו . 6 המבוגרים בסיפור משתמשים בביטויים שכוונתם להביע רגשות , כמו כעס , צער , התרגשות , שמחה ותקווה , למשל "על ראש שונאי" ( עמ' , ( 19 "רעם על ראשי" , ( 19 ) " לאריכות ימים , ( 30 ) " ! "ברוך הוא וברוך שמו" , ( 31 ) "אם ירצה השם" , ( 31 ) " אוי , אלוהים , אלוהים , אבינו שבשמיים , ( 31 ) " ! "אהיה אני כפרת עצמותיך" . ( 31 ) א . בחרו ביטוי אחד מן הרשימה , מצאו אותו בסיפור וכתבו מה המשמעות המילולית שלו . ב . בדקו באיזה הקשר נאמר הביטוי , ומהי המשמעות הרגשית שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר