עמוד:21

קישור הסיפור לתקופה ולתרבות הסיפור כיצירה יהודית במזרח אירופה בשלהי המאה 19-ה בסיפור הזה יש כמה אלמנטים שמזהים אותו כיצירה יהודית : - תפילות , מנהגים , שמות , כינויים , יחסים משפחתיים , יחס ללימוד ולקריאה . - הילד , המספר , הולך ל"חדר , " ולומד "חומש עם חיבור . " - האב משתמש בביטויים וכינויים המאפיינים את העיירה באותה התקופה : תכשיט , קדיש , גוי שכמוך , מתמיד , גוי בית-המרחץ . - שימוש במילים ובביטויים ביידיש : גוואלד , שייגעץ , גזונט , בוידעם , סטייטש - אזכור של תפילות ומנהגים יהודיים : פרשת השבוע , נטילת ידיים , קריאת שמע , מלמד , גמרא . - שפה מתאימה לתקופה : "אוי , רעם על ראשי , ( 19 ) " ! "על ראש שונאיי" , ( 19 ) "מי מצייץ שם " , ( 20 ) " ? במחילה מכבודכם" , ( 22 ) "בחור מגודל שכמותך" . ( 24 ) - אמונות שהיו רווחות בתקופה : "שמעתי ... כלומר : יהודי שנתגלגל ב 'דייטש , ' ועשוי הוא אחר-כך להתגלגל בזאב , בפרה , בסוס , או בברווז . ( 22 ) " ... "היא מומחית ללחוש נגד עין הרע , , ( 31 ) "לא אמרתי לכם שצריך להתיך עליו שעווה , אה . ( 31 ) " ? - התפקיד של האב לעומת תפקידה של האם : הוא גוער , היא מגוננת , הוא דואג ללימוד , היא מטפלת בצורכי היום-יום . במליאה אומרים לתלמידים שהסיפור "האולר" מאפשר לנו להכיר מבפנים את העיירה היהודית לפני 150 שנה . שואלים : מה למדנו מהסיפור על החיים בעיירה ? במה הם שונים מהחיים היום ( תקשורת עם ההורים , חיי הילדים , הלימוד בחדר ועוד ?( מוסיפים ואומרים : על המציאות האחרת שהילד בסיפור חי בה אפשר ללמוד מתוכן הסיפור , אבל גם מהלשון שסיפור נכתב בה . הפעילויות הבאות יעסקו בהתבוננות בלשונו . מחלקים את התלמידים לקבוצות . נותנים להם את דף הנושאים להתבוננות בלשון שבהמשך , ומבקשים מכל קבוצה לבחור נושא אחד . בתום הפעילות כל קבוצה מדווחת בקצרה למליאה על הפעילות שערכה ועל המסקנות שהגיעה אליהן . התבוננות בבחירות הלשוניות כמייצגות תרבות בנספח ליחידה זו מופיעה רשימת כל המילים והביטויים מהסיפור שאפשר להיעזר בהם לפעילויות המפורטות בהמשך , בחלוקה לתת נושאים ( מילים וביטויים הקשורים ליהדות , שמות וכינויי , הכינויים של אבא , ביטויי רגש , מילים מיידיש וגרמנית . ( המספר המופיע לצד כל מילה מציין את העמוד בסיפור שבו מופיעה המילה . הרשימה יכולה לעזור לבחור עוד מילים וביטויים בנוסף לאלה המצוינים ברשימת הנושאים שלהלן . בהמשך הצעה לדף עבודה לתלמידים בנושא זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר