עמוד:20

- שימו לב מתי הוא משתמש לראשונה במילה "גנבתי . " - מה מיוחד בעימוד של עמוד 26 ( של הסיפור , ( או מה מיוחד בדפוס של אמצע עמוד ? 26 ( במרכז העמוד , בשורה נפרדת , במרכז השורה , המילים "לא תגנוב" ברווח כפול בין האותיות ( . - הסבירו מדוע לדעתכם בחר שלום עליכם לעמד כך את המילים ? ( לשם הדגשה , כיוון שהילד חש רגשות אשמה הולכים וכבדים ביחס לגניבת האולר ( ההבלטה אל מחוץ לטקסט "גוררת" פנימה אל הטקסט את לוחות הברית , את הקדושה ואת האיום בעונש על מי שעובר על הצו האלוהי . ( - עקבו אחרי התפקיד של הלבנה בתיאור המאבק הפנימי . הלבנה היא מעין עדה אילמת למצבי הנפש של המספר , היא משקפת את הייסורים העוברים עליו ואת רגשי האשם שלו ( למשל - בתיאור הלבנה העוקבת אחרי המספר . ( - הסבירו כיצד התיאור של מה שקרה לברלה משפיע על החששות של המספר - איך המחלה של המספר קשורה למאבק הפנימי ולייסורים שלו ? לסיכום , מנסחים במשותף משפט אחד או שניים המשקפים את המאבק הפנימי של המספר לאורך הסיפור . פעילויות לסיכום הלמידה להלן שתי הצעות לפעילות סיכום ( אפשר לבחור באחת משתי ההצעות או בשתיהן , לפי מידת העניין : ( א . קריאת השורות האחרונות של הסיפור ודיון קצר על הסיום ועל הפן האנושי-כללי של הסיפור . ב . קישור הסיפור אל הרקע שלו - החיים בעיירה היהודית , כפי שמתבטאים בדרך התיאור של שלום עליכם . ג . התבוננות בבחירות הלשוניות של היוצר המייצגות את התקופה שבה כתב . ההצעה הראשונה היא קצרה ומזמנת דיון ממוקד באופן שבו מסתיים הסיפור . הדיון יסוב על המסרים האנושיים- אוניברסליים של הסיפור . ההצעה השנייה מזמינה מבט רחב על הסיפור המתרחש על רקע חיי הילדים בעיירה היהודית באירופה . ההצעה השלישית מזמנת שיח מטא לשוני הנוגע בבחירת המילים והסגנון של הסופר על רקע התקופה בה נכתב הסיפור . דיון באופן סיום הסיפור קוראים ביחד את 6 השורות האחרונות של הסיפור ודנים : האם הסיום לדעתכם מפתיע , מעניין , צפוי ? מדוע ? האם לדעתכם הסיפור יעניין ילדים בארצות אחרות ? מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר