עמוד:18

סיכום במליאה מסכמים : התיאורים המפורטים של האולרים השונים גורמים לקורא להבין את הילד בסיפור ואת עוצמת תחושותיו כלפי אולרים בכלל והאולר הגנוב בפרט . חשוב לראות את הדברים על רקע החיים שלו - ללא צעצועים , המשחק נתפס כבזבוז זמן מול הלימוד , וכמובן על רקע החינוך היהודי הנוקשה של הזמן ההוא . דמות האב כיצד הוא מתואר ? מה היחסים בינו לבין הגיבור ? איך הוא קורא לו ? האב מתואר כחולני , תמיד חיוור , צהוב , תמיד כועס תמיד רוגז , משתעל ולומד . האב מכנה את הילד בכינויים : בחורצ'יק , ברנש ריק , תינוק , שייגץ , ילד , תכשיט שלי , גוי שכמוך , גוי כפול ומכופל , צדיק . חלק מהכינויים סרקסטיים , לעגניים , כשהאב מתכוון בעצם להיפוכה של המילה , כמו " צדיק , " "תכשיט שלי . " הפרדת השורות אינה נחוצה כאן . היחסים בין האבא לילד מורכבים : האבא קובע , מרביץ , לועג ( קורא לילד "מתמיד , " " צדיק" ומתכוון ההפך . ( בעמוד 25 מתוארת מעין "נקמה באבא" על זריקת האולר . בסוף הסיפור יחסו של האב לבן משתנה , וכך גם היחס של הבן לאב : הילד מוכן לחבק את אביו , אבל תמה : "איך זה מנשקים אבא ? . " ... השינוי ביחס האב נובע מסכנת החיים שהבן היה נתון בה , והשינוי ביחס הבן נובע מההיטהרות . את המורכבות של היחסים צריך לראות על רקע התקופה – האבות לא נהגו להפגין את רגשותיהם כלפי הילדים . הם דאגו ללימוד שלהם , לחנכם להיות "בני אדם , " כולל אפשרות של מכה או סטירה , "כשצריך . " אין ספק שלאב בסיפור יש מניע חיובי ביחס לבנו - שילמד היטב תורה , גם אם במחיר של גערות או סטירה . לכן צריך להיזהר מלשפוט את האב , ובדיון בכיתה חשוב להסביר את ההקשר ואת הרקע , שמעמידים את התנהגות האב באור אחר . כדאי להתבונן בכינויי הגנאי , לזהות את המשותף להם - רומזים על בורות , על עליבות , מבטאים את ההתנשאות היהודית על הגויים הפשוטים והנבערים שסביבם . חשוב להדגיש את הפערים האדירים בין האב לבנו - עולמות שאינם נפגשים , פחד קיומי של הבן כפועל יוצא של אלימות האב , השקפת העולם שאיננה רואה את צרכיו של הילד ועוסקת רק ב"תכלית . " במליאה " בחור ריק כמוך , " "עגלון גס רוח , " "גוי כפול ומכופל , " "ברנש ריק שכמוך" - זהו מבחר מתוך הכינויים שמכנה האב את בנו , המספר ( על המורה להבהיר את הביטויים הדורשים הסבר . ( שואלים : מה משותף לכינויים האלה ? ( היחס השלילי לגבי הגויים , ( מה מעיד הדבר על היחס של האב לבנו ? כיצד האב מתואר בסיפור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר