עמוד:13

סגי נהור בארמית פירושו - אור גדול , כינוי לעיוור . במקרא משתמשים בסגנון סגי נהור כשלא רוצים להגיד דברים מגונים . למשל : בספר מלכים א ( כא , יג ) המלכה איזבל שוכרת עדי שקר שיעידו כי נבות קילל את המלך ואת אלוהים , ושם מופיעה המילה "ברך" במקום המילה "קילל : " ויבאו שני האנשים בני-בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות א-להים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת : גם בסיפור שלנו מופיע לשון סגי נהור , למשל בעמוד : 23 - הפך "מתמיד , " מה תגידו על הצדיק ? - רוטן הוא ומזעים פניו אלי . ] ... [ - נו , למה אינך הולך כבר ל'חדר , צדיק שלי ? - שואל אותי אבא . שואלים את התלמידים איך אפשר לדעת אם הדברים הם בלשון סגי נהור או לא ( מההקשר מבינים שהאב אינו חושב שבנו הפך "צדיק , " אלא הדברים כתובים בציניות . כוונת האב היא שבנו לא צדיק כלל אלא ההפך - הוא משקר . לכן האב רוטן ומזעיף פנים ( . אומרים לתלמידים שלעתים מוסיפים מירכאות כדי להבליט שאין הכוונה למשמעות הרגילה אלא למשמעות הפוכה , כגון בדוגמה הזו : לדביר יש "קול זמיר" ממש , ברגע שהוא מתחיל לשיר יש חשש שירד גשם . - הכוונה היא שקולו אינו נעים בכלל . אומרים לתלמידים שלשון סגי נהור משמשת גם בלשון הדיבור וגם בסלנג . למשל : כשאומרים על מישהו שהוא "חכם גדול" ובעצם מתכוונים להפך מזה . מבקשים מהם להביא עוד דוגמות מחיי היום-יום שלהם . רומזים להם שלפעמים המשמעות ההפוכה מובנת מההנגנה ( האינטונציה ) שבה נאמרים הדברים . אפשר להציע להם לחבר דו-שיח קצר ובו משתמשים בלשון סגי נהור . תארים שנגזרו משמות עצם קוראים לתלמידים את הקטע הזה מתוך הסיפור ( עמוד : ( 25 אבא יושב על הדשא , לבוש חלוק , ערום חציו , עם ארבע - כנפות לבנות , ידו האחת נתונה בחיקו , והשנייה מחטטת באדמה , מביט הוא בשמים המכוכבים ומשתעל . מפנים את תשומת לבם למילה "המכוכבים" שהיא שם תואר שנוצר משם העצם "כוכב . " זוהי תופעה מוכרת בשפה ויש לה דוגמות רבות . למשל : מתולתל - נגזר משם העצם תלתלים ; מנוזל - משם העצם נזלת ; מעונב - משם העצם עניבה ; מכופתר - משם העצם כפתור ; ממוחשב - משם העצם מחשב ; מקומט - משם העצם קמט ; מרושת - משם העצם רשת ; מעורפל - ערפל ; מקורר - קר ; מעונן - ענן ; מושלג - שלג ; משומן - שמן ; מחויך - חיוך ; מחורר - חור ; מסודר - סדר ; מאובזר - אביזר ; מרומזר - רמזור . אפשר לתת לתלמידים רשימה של תארים כאלה ( אפשר להיעזר ברשימה הנ"ל ) ולבקש מהם להגיד מאיזה שם עצם נוצר כל תואר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר