עמוד:9

- הילד נכנס לחדר של הדייר - הילד מכניס את האולר לכיסו ומסתלק דוגמה לפעילות אחרי קריאה של פרק ג - שאילת שאלות מה אנחנו יודעים לפי הפרק ומה איננו יודעים ? סמנו את השאלות שיש להן תשובות בפרק שקראתם : - מדוע המספר מטפס לבוידעם ? - מה יקרה אם מישהו ימצא את האולר שהמספר החביא ? - מדוע היה המספר מלא חרדה כשאביו פנה אליו ? - מיהו החבר היחיד של המספר ? - האם יש למספר אח או אחות ? - האם אביו של המספר חושד שהאולר נגנב ? כתיבה יצירתית במהלך קריאת הסיפור קריאת הסיפור בחלוקה לפרקים יכולה להיות מלווה בפעילויות כתיבה יצירתיות של התלמידים , ובהן ישלבו התלמידים גם רכיבים חזותיים . פעילויות אלו מטרתן לאפשר לתלמידים לעבד את התוכן של הסיפור , להפנות תשומת לב גם לצורה ( למבנה ) שלו . בסיום הקריאה של כל פרק התלמידים מוזמנים לבחור אחת מההצעות שלהלן . מוצע שכל תלמיד יכתוב בשתי הזדמנויות במהלך קריאת הסיפור . התוצרים של פעילויות אלו והשיח שיתפתח במליאה ( או בקבוצות ) יכולים לסייע למורה להעלות היבטים מרכזיים בסיפור , שבאו לידי ביטוי בפעילות . פעילות של כתיבה יצירתית מזמנת קריאה חוזרת ונשנית של הפרק , מתן תשומת לב לפרטים , חשיבה על האירועים ועל הדמויות בפרק . לקראת הכתיבה התלמידים נדרשים לקריאה קפדנית ומדויקת של כל מילה ומשפט מחד גיסא , ולקריאה מרחיבה ומפרשת מאידך גיסא , כיוון שהטקסט הוא נקודת המוצא לכתיבה . כל אלה מסייעים להבנה ספרותית של הסיפור ( קראו עוד במאמרה של גילי טלמור דוד , "כתיבה והבנה , " הד החינוך , אוקטובר , 2013 כרך פ"ח , גיליון , 1 עמודים 89 - 88 או באתר מס . ( ע" חשוב להדגיש כי הכתיבה ביחידה זאת היא אמצעי להבנה ספרותית בלבד ולא מטרה בפני עצמה . על כן אין כאן עבודה מפורשת על תהליך הכתיבה ועל תהליכי בקרה של הכתיבה . הערה : מוצעות כאן 3 פעילויות כתיבה המאירות את דמות המספר באופנים שונים , או מנקודות מבט שונות , וכל אחת מזמנת פעולת כתיבה אחרת ( אפשר , כמובן , להציע נושאים נוספים , ואף לאפשר לתלמידים להציע בעצמם נושא לכתיבה . ( שתי ההצעות האחרונות ( תיאור החלום וסוף הסיפור ) מזמנות כתיבה בגוף ראשון . רצוי להסביר לתלמידים את המשמעות של הדבר - עליהם "להיכנס לעורו" של המספר , לתאר את

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר