עמוד:6

להלן פירוט הנושאים בכל שלב שלב ראשון שלב שני - מגוון אפשרויות בחירה תגובה חופשית לסיפור ( עמוד ( 14 הבנת מבנה הסיפור ( עמודים ( 15-14 ייחודו של סגנון הכתיבה של היוצר ( עמודים ( 16-15 דיון פרשני ( עמודים ( 20-16 האולר כגיבור ביצירה דמות האב המאבק הפנימי של המספר פעילויות לסיכום הלמידה ( עמודים ( 24-20 דיון באופן סיום הסיפור קישור הסיפור לתקופה ולתרבות התבוננות בבחירות הלשוניות כמייצגות תרבות ( כולל דף עבודה לתלמידים ) בסוף היחידה מובא הסיפור עצמו ) עמוד , ) 25 לנוחות הקריאה של התלמידים . ( מספרי העמודים שבתחתית כל עמוד בסיפור הם מספרי העמודים מן הספר המקורי , לצורך רשימת המילים שבנספח בעמודים ( 24-23 קריאה נוספת למורים : - "הוראת הספרות , " יחזקאל צורף , בית דביר , הוצאת "רשפים" תל אביב , תשמ"ג , 1982 - "הסיפור הקצר - פרקי לימוד , " מלכה פוני , הוצאת ידיעות אחרונות - ספרי חמד , 1996 - "בין בדיון לממשות - סוגים בסיפור הישראלי , " הוצאת האוניברסיטה הפתוחה , תשמ"ד , 1984

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר