עמוד:4

מאפייני הסיפור הריאליסטי כפי שכבר הוזכר , הסיפור "האולר" הוא סיפור ריאליסטי - הוא בונה דמויות ועלילה שנראים בעיני הקוראים "תואמי מציאות . " במילים אחרות , הן בתיאור הדמויות והן בעלילה אין יסוד פנטסטי , לא טבעי ( כמו , למשל , הסוס שמשוחח עם קונרד ועם הדוד שלו 35 " -ב במאי" של אריך קסטנר . ( בריקנר ( המקור מובא בהמשך ) מונה מאפיינים של יצירת ספרות ריאליסטית . להלן כמה מהם : . 1 הדמויות והאירועים הבדיוניים ממוקמים במקומות ממשיים ובתקופה ספציפית . אפשר לזהות בסיפור מאפיינים של סביבה ממשית , חברה ממשית ותקופה ממשית , בצדה של העלילה הבדיונית וכרקע להתרחשותה . . 2 העלילה הבדיונית , האירועים והתנהגות הדמויות ביצירה הספרותית ניתנים להסבר על רקע של דגמי פעולה סיבתיים , המתקבלים על דעתם של הקוראים ומתאימים לביאור אירועים והתנהגות אנושית המתרחשים במציאות . הסיפור הקצר הסיפור הקצר הוא צורת יסוד בפרוזה האפית , אם כי המונח חדש יחסית ( מסוף המאה . ( 19-ה קשה להגדיר את הסיפור הקצר כסוגה ולציין מה הן בדיוק תכונותיו , איכותו ואורכו . מקובל לראות בסיפור הקצר יצירה עלילתית , המניעה דמות אחת או דמויות ספורות על פני תקופה לא ארוכה , בשלבים הידועים של התחלה , אמצע , שיא וסוף . נושאי הסיפור הקצר , סגנונותיו ואופני הביטוי שלו אינם מוגבלים . יש סיפורים שעיקרם עלילה ומתח , ויש שעיקרם עיצוב דמות . יש שעלילתם היא חיצונית או פנימית , ויש שהתיאור וההגות תופסים בהם מקום ניכר . יש סיפור שאופיו הכללי הוא לירי , ויש שהוא דידקטי באופיו ובמגמתו . אפשר שיהיו בסיפור הקצר סממנים של רומן , אבל קיצור היריעה מחייב ריכוז , מיצוי , מיקוד ומתח , כדי להשיג שלמות עלילתית ואחדות רעיונית . האירוע שהסיפור הקצר מתמקד בו הוא בעל חשיבות מכרעת וחורצת גורל בחיי הגיבור . מספר הדמויות מצומצם , והוא מסתכם בדרך כלל בדמות ראשית ובדמות משנית . עוד כמה מאפיינים של הסיפור הקצר : בדמות הגיבור בסיפור חל שינוי והוא מתפכח . השיא , הרגע המותח ביותר ביצירה , מופיע כמעט בסוף . הזמן יכול להופיע בשני אופנים : הזמן הממשי , הרצף הכרונולוגי של הסיפור ; סדר האירועים כפי שמופיע ביצירה . הסיפור הקצר מתחלק לשני סוגים : סיפור דמות , סיפור עלילה . ( על פי "הוראת הסיפור הקצר , " מלכה פוני . הוצאת ידיעות אחרונות , ספרי חמד , ( 1996

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר