עמוד:10

Questions 1 . The following photographs show different types of energy in daily life . In the following table , specify the type or types of energy involved in each of the photographs . Hot water in a dish Moving car Washing machine in action Jumping on a trampoline Burning candle Bending a ruler Light of a light bulb Electric power poles Running dog

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר