עמוד:249

תרגילי שרשרת של כפל בתרגיל שרשרת שיש בו רק פעולות כפל : אם אחד הגורמים הוא , 0 התוצאה היא . 0 אם כל הגורמים שונים : 0–מ כאשר מספר הגורמים השליליים בתרגיל הוא זוגי — התוצאה היא מספר חיובי . כאשר מספר הגורמים השליליים בתרגיל הוא אי–זוגי — התוצאה היא מספר שלילי . חזקה שהבסיס שלה שלילי : כאשר המעריך זוגי - ערך החזקה חיובי . כאשר המעריך אי–זוגי - ערך החזקה שלילי . פתרון תרגילי חילוק של מספרים מכוונים במספרים מכוונים , כמו במספרים חיוביים , חילוק במספר הוא כפל במספר ההופכי לו , לכן : בתרגיל חילוק שבו אחד המספרים חיובי ( המחלק או המחולק ) והמספר האחר שלילי - התוצאה שלילית . בתרגיל חילוק שבו שני המספרים שליליים - התוצאה חיובית . 1 1 4 דוגמאות : 5 : ( - ) = - ( 5 : ) = - ( 5 3 ) = -15 ( -24 ) : ( -5 ) = 24 : 5 = 4 3 3 5 קו השבר משמש סימן לפעולת החילוק גם במספרים מכוונים . 12 12 12 דוגמה : 12 : 4 = 12 : ( -4 ) = = = - 4 -4 4 מכנסים איברים דומים בעזרת חוק הפילוג גם במספרים מכוונים . דוגמה : 4 x + 2 x = ( -4 + 2 ) x = -2 x שני ביטויים הם נגדיים אם סכומם שווה . 0–ל דוגמה : a - b b - a הביטויים נגדיים כי : ( a - b ) + ( b - a ) = a - b + b - a = 0 כדי למצוא ביטוי נגדי כלשהו אפשר לכפול אותו .-1–ב דוגמה : 11 + x כופלים ( -1 ) ( 11 + x ) = ( -1 ) 11 + ( -1 ) x = -11 - x :-1–ב הביטוי הנגדי 11 + x–ל הוא 11 - x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר