עמוד:248

שני מספרים שסכומם 0 נקראים מספרים נגדיים . דוגמה : -4–ו 4 הם מספרים נגדיים כי . -4 + 4 = 0 מספרים נגדיים נמצאים על ציר המספרים משני צדי האפס ובמרחקים שווים . 0–מ המספר 0 נגדי לעצמו . לסימן “ + “ יש שני תפקידים : סימן של הפעולה חיבור חלק מהשם של מספר חיובי ( אין חובה לכתוב . ( לסימן “ - “ יש שלושה תפקידים : סימן של הפעולה חיסור חלק מהשם של מספר שלילי סימן של הפעולה מציאת המספר הנגדי . תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני שלילי במקום לחבר מספר אפשר לחסר את המספר הנגדי לו . תרגיל חיבור שבו המספר השני שלילי אפשר להפוך לתרגיל חיסור שבו המספר השני חיובי , והתוצאה לא תשתנה . דוגמה : 5 + ( -3 ) = 5 - 3 = 2 במקום לחסר מספר אפשר לחבר את המספר הנגדי לו . תרגיל חיסור שבו המספר השני שלילי אפשר להפוך לתרגיל חיבור שבו המספר השני חיובי , והתוצאה לא תשתנה . דוגמה : 7 - ( -2 ) = -7 + 2 = -5 כפל מספרים מכוונים תרגילי כפל שבהם אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי תרגיל כפל שבו אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי פותרים כך : כופלים את המספר החיובי בנגדי של המספר השלילי , ומוצאים את הנגדי של התוצאה . דוגמה : ( -3 ) = - ( 4 3 ) = -12 תרגילי כפל שבהם שני הגורמים שליליים תרגיל כפל שבו שני הגורמים שליליים פותרים כך : מוצאים את המספרים הנגדיים של שני הגורמים וכופלים אותם . דוגמה : 3 ( -5 ) = 3 5 = 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר