עמוד:247

ב . מספרים מכוונים מספרים מעל לאפס נקראים מספרים חיוביים . אפשר לכתוב אותם עם או בלי הסימן .+ דוגמה : 2 או + 2 מספרים מתחת לאפס נקראים מספרים שליליים , וכותבים אותם עם הסימן . - דוגמה : -2 למספרים חיוביים , שליליים 0–ו קוראים מספרים מכוונים , כי מתחשבים בכיוון שלהם על ציר–המספרים יחסית לנקודת האפס . סדר פעולות החשבון וחוקי הפעולות , המתקיימים במספרים חיוביים , מתקיימים גם במספרים המכוונים . סימון על ציר–מספרים בציר מספרים תקין : המספרים מסודרים בסדר עולה משמאל לימין . המספרים החיוביים נמצאים מימין ל , 0 והמספרים השליליים נמצאים משמאל ל . 0 אורך קטע היחידה קבוע . ככל שמספר נמצא ימינה יותר על ציר–המספרים - הוא גדול יותר . ככל שמספר נמצא שמאלה יותר על ציר–המספרים - הוא קטן יותר . חיבור וחיסור בעזרת ציר מספרים כאשר המספר השני בתרגיל הוא חיובי כשפותרים תרגילי חיבור וחיסור בעזרת ציר מספרים , מסמנים תחילה את הנקודה של המספר הראשון על ציר המספרים . זוהי נקודת המוצא . כאשר המספר השני הוא חיובי : בתרגיל חיבור נעים מנקודת המוצא ימינה ; בתרגיל חיסור נעים מנקודת המוצא שמאלה . דוגמה ( -3 ) + 2 : 1 דוגמה 2 - 3 : 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר