עמוד:246

עיקר ה דברים א . משוואות - חלק א פתרון משוואה המספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקראים פתרונות של המשוואה . מספר פתרונות של משוואה מספר סופי של פתרונות כאשר אין מספר שהצבתו במקום המשתנה יוצרת שוויון מספרי בין אגפי המשוואה , אומרים שלמשוואה אין פתרון . דוגמה x = x + 1 : 1 למשוואה אין פתרון , כי בהצבה של כל מספר במקום , x מקבלים באגף הימני מספר הגדול 1–ב מזה שבאגף השמאלי . דוגמה 0 x = 2 : 2 למשוואה אין פתרון , כי המכפלה של 0 במספר כלשהו תמיד שווה . 0–ל אינסוף פתרונות במשוואה שבה אפשר להציב במקום המשתנה כל מספר ולקבל שוויון בין אגפי המשוואה , אומרים שכל מספר הוא פתרון של המשוואה , ולמשוואה יש אינסוף פתרונות . דרכי פתרון של משוואות התבוננות במבנה המשוואה ומציאת פתרון דוגמה : 4 - x = 1 שיקול אפשרי לפתרון : איזה מספר צריך לחסר 4–מ כדי לקבל ? 1 המספר הוא . 3 הפתרון : x = 3 ביצוע אותה פעולה בשני האגפים של המשוואה כך שבאגף אחד יתקבל רק משתנה שהמקדם שלו , 1 ובאגף האחר - רק מספר . דוגמה : x - 4 = 2 נחבר 4 בשני האגפים של המשוואה כדי לקבל x - 4 = 2 / + 4 באגף השמאלי רק x ובאגף הימני רק מספר : x - 4 + 4 = 2 + 4 x = 6 משוואה היא שני ביטויים הקשורים ביניהם בסימן . “ = “ דוגמה : x + 14 = 3 הביטויים נקראים אגפי המשוואה . דוגמה 2 p = 9 : 1 למשוואה יש פתרון יחיד : p = 4 . 5 דוגמה y ( y - 3 ) = 0 : 2 למשוואה יש שני פתרונות : y = 3 y = 0 אין פתרון דוגמה 3 + x = x + 3 : 1 כל מספר הוא פתרון של המשוואה , כי לפי חוק החילוף שני הביטויים שווים . דוגמה 0 a = 0 : 2 כל מספר הוא פתרון של המשוואה , כי מכפלה של 0 במספר כלשהו תמיד שווה . 0–ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר