עמוד:245

ה . נכון ) 24 א . ייתכן ב . לא ייתכן ג . לא ייתכן ד . ייתכן ה . ייתכן ) 25 ב . 10 1 סמ 10 2 ר” סמ 10 3 ר” סמר” ) 27 א . 25 משבצות ב . 17 . 5 משבצות ג . 30 משבצות ד . 9 משבצות ) 30 א . 52 . 5 סמ”ר ב . 162 סמ”ר ג . אי–אפשר ד . אי–אפשר ה . 1720 סמ”ר ו . 7035 סמ מ”ס 12 ) 32 ר” , 12 , 'מ 6 ) 33 מ”ס 5 מ’ ) 35 מ”ס 24 ) 34 א . 208 סמ”ר ב . 28 סמ ) 36 ר” הבסיסים : מ”ס 6 , מ”ס 12 ; ההיקף : ) 37 מ”ס 32 א . מ”ס 35 , מ”ס 10 ב . 75 1 סמ 200 2 ר” סמ 28 . 5 ) 40 ר”מ 24 ) 38 ר” משבצות ) 41 א . ר"מ 20 . 5 ב . ר"מ 36 ג . ר"מ 17 ד . ) 42 ר"מ 16 . 5 א . 920 ממ”ר ב . 920 ממ”ר ג . 920 ממ”ר ד . 1180 ממ”ר ה . 1180 ממ”ר ו . 1180 ממ ) 43 ר” א . 125 סמ”ר ב . 200 סמ”ר ג . 300 סמ”ר ד . 200 סמ”ר ה . 300 סמ”ר ו . 150 סמ”ר ג . היקף ושטח של עיגול ) עמ' ) 210-196 b ) 3 רדיוסים : HB , HF , HG , HC , HD , HE קוטר ; ) 4 BE ג . קוטר ד . קוטר ) 5 א . מ"ס 4 ב . מ"ס 4 ג . 2 a מ’ ד . מ’ 2 ) 7 א . לא נכון ב . נכון ג . נכון ד . לא נכון ) 10 א . 2 מ"ס 6 1 מ' ) 11 א . 0 . 44 מ' ב . מ"מ 251 . 2 ג . עיגול : , 'מ 0 . 75 משולש : 0 . 36 מ' ) 12 א . נכון ב . נכון ג . נכון ד . נכון ) 13 ב . מ"ס 16 ) 16 א . 60 מ' ב . 120 מ' ג . 2 , 520 , 'מ 360 מ' ד . 12 דקות , 24 דקות ה . 25 סיבובים , 10 שעות ) 18 א . 3846 . 5 סמ"ר ב . 6 . 15 סמ"ר ג . ר"מ 153 . 86 ד . 3 . 14 קמ"ר ה . 31 . 84 ממ"ר ו . 0 . 875 סמ"ר 1 2 1 1 2 ) 21 א . x ס"מ ב . x סמ"ר ג . x ס"מ ד . x סמ ) 22 ר" א . נכון ב . לא נכון ג . לא נכון ד . לא נכון 4 2 2 ) 23 א . 2 מ' ב . מ"ס 30 ג מ"ס 80 . ד . היקף הקופסה פי 1 . 27 ה . פי ) 24 1 . 27 א . נכון ב . לא נכון ג . נכון 8 ד . נכון ) 25 א . פי 3 ב . פי 9 ג . ) 26 א . 4 x 3 2 x 2 4 x 1 ב . 1 יגדל פי 2 3 פי 2 9 r 2 r 3 פי ) 27 4 א . ) 2 r 1 )• ב . ) 2 r 1 )• 3 3 2 ) 28 א . מ"ס 100 , 700 סמ"ר ב . מ"ס 70 1 , 200 סמ מ"ס 100 2 ר" , 100 סמ מ"ס 75 3 ר" , 275 סמר" a מ"ס 90 4 , 350 סמ ) 31 ר" א . ( 4- •) a סמ"ר ב . ) 32 מ"ס 1 א . 1 הצעה 2 4 הצעות 3–ו 2 2 ב . הצעה ח"ש 3 , 600 : 1 ; הצעות ח"ש 2 , 826 : 3–ו 2 ; הצעה ח"ש 4 , 200 : 4 x 2 1 2 ) 34 א . מ"ס 37 . 68 , 113 . 04 סמ"ר ב . ) 36 ר"מ 3 . 14 , 'מ 6 . 28 א . עיגול : x סמ”ר ; משולש : סמר” 2 4 ) 37 א . א . מ”ס 35 . 4 , 31 . 4 סמ”ר ב . מ”ס 19 . 42 , 26 . 13 סמ”ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר