עמוד:240

3 1 1 ח . 0 . 9 ט . - י . - יא . 0 . 01 יב . 0 . 45 יג . 14 . 35 יד . 23 . 456 טו . 1 טז . 999 10 9 100 ) 17 א . 3 ב . 2 ג . 1 , 000 ד . 200 ה . 0 ו . 1 . 2 ז . 11 ח . 10 ט . 0 . 1 י . 0 יא . 85 יב . 100 יג . 1 יד . 79 . 65 טו . 1 , 160 טז . 100 . 2 יז . 225 . 1 יח . 88 יט . 55 כ . 4 . 5 כא . 10 . 5 כב . 100 3 כג . 1 , 700 כד . 1 , 001 כה . 35 כו 1 . 1 . כז . 5 . 25 כח . ) 22 6 . 6 א . 4 ב . 2 ג . 1 . 5 ד . - 4 ) 26 א . 2 ב . 8 ג . 1 ד . 1 . 3 ה . ) 30 5 ) 29 16 א . -15 4 5 3 12 2 13 1 3 3 1 ) 32 א . 14 ב . 6 ג . 3 ד . - ה . 192 ו . 8 ז . 8 ח . ) 33 - א . 9 ב . 12 ג . 18 ד . ה . -4 4 4 4 1 ו . 5 ז . 4 . 6 ח . ) 34 - א . 10 ב . 150 ג . 10 ד . 1 ה . 12 ו . 5 . 7 ז . 96 ח . 5 ט . 3 י . 0 4 1 1 1 יא . יב . 1 יג . 1 יד . 1 טו . 12 טז . ) 35 - א . ח"ש -322 ב . 75 ) 36 ח"ש + 678 7 2 3 1 1 2 1 5 9 7 ) 37 א . + 4 . 5 ! C ב . ) 38 3 . 5 ! C א . ב . ג . - ד . ה . 3 ו . - ז . - ח . 4 4 4 3 10 8 100 10 1 1 ט . 3 י . 3 יא . 2 . 3 יב . 1 יג . 1 יד . 3 . 42 טו . 4 טז . 0 יז . 0 יח . 0 . 75 יט . 1 כ . 1 , 000 2 5 ) 39 א , ח הערך ; 2 ג , ו הערך ; 6 . 3 ה , י הערך ; 100 ז , ד הערך ; -13 . 3 ט , ב הערך 300 - 54 . יג 2 5 . יב 0 . יא - 65 2 9 . י - 5 . 67 . ט 0 . ח - 77 . ז 0 . ו 8 . ה 6 , 001 . ד - 2 . ג 5 . ב - 3 . א ) 41 - 65 . ט 135 . ח - 1 . 8 . ז - 9 . ו - 5 . 67 . ה 10 . ד - 2 . ג 0 . ב 0 . א ) 42 - 1 . טז 1 2 5 . טו 115 . יד 2 . ג 1 . ב 15 . א ) 45 - 1 . ב ) 44 0 . טז 1 . 76 . טו - 16 2 5 . יד 46 2 17 . יג 0 . יב - 408 . יא - 4 2 7 . י ; 4 הערך ו , ז ; - 8 הערך ד , ה ; - 16 הערך ח , ג ; 2 הערך י , א ) 46 - 3 . ח - 1 . ז 15 . ו - 3 . 1 . ה 28 . 3 . ד - 4 . ח 25 . ז 45 . ו 19 . ה - 20 . ד 2 . ג - 6 . ב - 1 . א ) 48 = . ד = . ג . ב = . א ) 47 - 4 הערך ב , ט 1 1 ט . 0 . י 126 יא . 4 . 75 יב . 3 יג . 7 . 5 יד . 2 טו . 6 טז . 100 יז . 238 יח . 60 יט . 4 . 8 4 3 4 כ . 5 . 3 כא . 3 , 800 כב . 1 כג . 0 כד . ) 49 2 א . = ב . = ג . = ד . ה . ו . ) 50 = א . < ב . < 5 3 1 ג . > ד . > ה . > ו . ) 54 = א . 10 ב . 12 ג . 10 ד . 1 ה . 42 ו . 2 . 2 ז . 20 ח . 5 ט . 10 4 5 1 1 1 י . 40 יא . 0 יב . ) 55 2 א . 4 ב . 25 ג . 18 . 3 ד . 1 ה . 10 ו . 10 ז . 2 . 2 ח . 1 ט . 6 י . -40 2 2 2 3 2 יא . 2 . 1 יב . ) 56 - א . 2 ב . 3 ג . 4 ד . 7 . 7 ה . 3 ו . 8 ז . 15 ח . - ט . 13 י . 1 יא . 4 4 5 1 1 3 יב . ) 57 א . 8 ב . 2 . 8 ג . 9 ד . 8 ה . 10 ו . 15 ז . 13 . 1 ח . 0 ט . 1 י . 1 יא . 2 יב . - 5 2 4 ג . כפל וחילוק של מספרים מכוונים ) עמ' ) 96-79 ) 3 א . 30 ב . 20 ג . 23 ד . ) 4 35 א . 25 ב . 8 ג . 0 ד . ) 5 2 א . 0 ב . 0 ג . 0 ד . -7 . א ) 6 0 ב . 4 ג . 0 ד . 1 ה . 6 ו . 400 . ז 300 ח . 100 ט . 3 י . 0 . 2 יא . 0 יב . 0 יג . 0 . 9 יד -1 . 2 1 1 1 טו . - טז . ) 9 100 א . - ב . 1 ג . - ד . 3 ה . 0 . 06 ו . 0 . 45 ז . 0 ח . 0 . 13 5 2 4 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר