עמוד:239

) 31 מ"ס 6 ) 30 א . מ"ס 13 ב . 2 ) 36 ג ) 35 ד ) 34 ג ) 33 מ"ס 25 שעות לנקודת המפגש , 3 שעות בחזרה ) 37 הליכה מ"ק 15 , טיפוס ) 38 מ"ק 5 אבי 2 - ליטרים , דני 1 - ליטר , האב 7 - ליטרים ) 39 א . 187 ב . 187 ג . 237 ד . המצב אינו אפשרי ה . 369 ו . 600 ז . נח בן 8–ו 149 חודשים , למך בן 8–ו 331 חודשים , מתושלח בן 8–ו 518 חודשים 280 ) 40 תלמידים ) 41 בן ב ) 43 ח"ש 14 , 000 ) 42 11 ) 44 א . 97 , 98 ב . 64 , 65 , 66 ג . 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ד . לא מספרים מכוונים א . מספרים מכוונים על ציר–המספרים ) עמ' ) 62-52 1 1 1 1 4 ) 5 א . תקין : א , ד , ו לא תקין : ב , ג , ה ) 14 א . P : - , A : - , K : -2 ב . M : -3 , B : , C : -1 2 2 2 5 5 2 1 ג . ; K : 1 בערך ; M : -1 בערך ) 17 P : -4 ד . רוקחות לכול : ח"ש 1 , 000 הפסד , אפרסק נט : ח"ש 3 , 200 הפסד , 3 3 הגדולים : ח"ש 3 , 900 רווח , רשתות : ח"ש 1 , 700 הפסד , מכרזים לכול : ח"ש 2 , 400 רווח , כלי בית : אין רווח ואין הפסד , פרחים ומתנות : ח"ש 4 , 000 רווח ) 19 ב . ) 20 < 8 ;< 7 ;> 6 ;< 5 ;> 4 ;< 3 ;> 2 ;> 1 ב . < 4 ;> 3 ;> 2 ;< 1 ) 21 ב . ) 22 < 4 ;> 3 ;> 2 ;< 1 א . < ב . < ג . < ד . > ה . < ו . < ז . < ח . > ט . > י . > יא . < יב . = יג . > יד . < טו . < טז . > יז . = יח . ) 23 < א . > ב . < ג . < ד . > ה . > ו . < ז . < ח . > 1 1 ) 24 א . 5 , -3 , -2 , 0 , 2 , 3 ב . 1 ) 25 2 , - , 1 , 1 . 5 , 1 . 75 א . > ב . < ג . < ד . < 2 4 7 1 12 1 ) 33 א . > ב . > ג . > ד . > ה . < ו . > ז . < ח . 2 ,- ,-1 , 0 . 25 , 0 . 8 , , 1 ) 34 = 4 2 10 2 ) 35 א . < ב . > ג . < ד . < ה . = ו . = ז . > ח . < ט . < י . > יא . > יב . < ב . חיבור וחיסור של מספרים מכוונים ) עמ' ) 77-63 1 3 ) 2 א . 4 ב . 6 ג . ) 4 3 א . 4 ב . 11 ג . 8 ד . 3 ה . - ו . ז . 170 ח . 0 ט . 2 י . 9 . 2 3 5 1 יא . 8 . 6 יב . ) 5 15 א . 3 ב . 0 ג . 0 ד . 0 ה . 190 ו . 10 ז . 0 ח . ) 6 - א . 2 ב . 2 ג . 1 ד . 50 3 ) 7 א . 24 . 5 ! C ב . -210 מטר ) 8 א . 30 ב . 100 ג . 113 ד . 15 ה . 98 ו . 35 ז . 1 ח . 7 1 2 9 1 2 2 1 1 ) 9 א . 1 ב . - ג . 5 ד . - ה . 1 ו . - ז . - ח . 5 3 3 10 10 5 3 4 2 11 ) 10 א . 0 . 3 ב . 4 . 2 ג . 1 . 1 ד . 0 ה . 1 . 1 ו . 2 . 3 ז . 0 . 1 ח . ) 11 0 . 01 א . 4 . 2 ב . 1 . 5 ג . 8 ד . 1 100 ה . 5 ו . 100 ז . 6 . 8 ח . 0 . 5 ט . 0 י . 3 יא . 0 . 9 יב . 300 . 7 יג . 11 . 1 יד . 500 טו . -600 5 טז . ) 13 - א . -209 . 2 מטר ) 14 ג . < 4 > 3 < 2 < 1 6 1 ) 15 א . 20 ב . 20 ג . 10 ד . 1 ה . ו . 6 ז . 34 ח . 34 . 9 ט . 0 . 1 . י 99 יא . 0 . 4 יב . 0 100 1 1 5 7 1 1 יג . 1 יד . - טו . 1 טז . ) 16 - א . ב . 0 . 05 ג . - ד . 4 ה . 0 . 11 ו . 0 . 1 ז . 0 . 11 5 6 6 100 3 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר