עמוד:238

5 3 ) 42 א . x = 4 ב . x = 12 ג . x = 5 ד . x = 26 ה . a = 2 ו . אין פתרון ז . m = 4 ח . x = 6 ט . x = 2 8 4 2 1 י . x = 3 יא . x = 6 יב . ) 43 x = 11 א . x = 0 ב . t = 2 ג . x = 5 ד . x = ה . a = 1 ו . x = 9 ז . x = 3 3 3 ח . ) 45 x = 1 א . x = 2 ב . t = 8 ג . x = 17 ד . x = 7 ה . x = 6 ו . x = 0 4 1 2 ) 46 א . x = 10 ב . x = 2 ג . x = 4 ד . x = 6 ה . x = 1 ו . x = 3 ז . x = 0 ח . x = 0 ט . x = 1 י . x = 10 2 3 יא . x = 12 יב . ) 47 x = 2 ב . 3 , 'מ 47 1 מ' ) 48 ר"מ 141 2 א . 3 מ' ב . ר"מ 21 1 ) 49 א . x = 300 ב . x = 20 ג . כל מספר ד . x = 7 ה . x = 9 ו . x = 1 ז . x = 4 ח . x = 3 1 1 ) 50 א . אין פתרון ב . x = ג . x = ד . אין פתרון ה . אין פתרון ו . x = 2 ז . x = 2 ח . x = 7 ט . x = 59 2 2 י . אין פתרון ) 51 ב . שעה אחת ) 52 ד . ) 53 12 , 13 , 14 א . 4 ב . 7 ג . 5 ד . 1 ה . 6 ו . 3 ז . 2 1 1 ) 54 א . x = 4 ב . כל מספר ג . x = 32 ד . x = 17 ה . x = 9 ו . x = 3 ז . x = 8 ח . x = 1 ט . אין פתרון 2 6 1 ) 55 ב . 18 אנשים ) 56 א . x = 15 ב . y = 2 ג . . ד x = 10 אין פתרון ה . x = ו . x = 24 ז . x = 7 ח . x = 14 3 ט . y = 36 י . x = 0 יא . x = 5 יב . x = 4 יג . x = 8 יד . x = 0 טו . x = 25 טז . x = 25 יז . x = 12 יח . x = 180 1 3 יט . כל מספר כ . ) 57 x = 1 , 000 א . y = 1 ב . g = ג . k = 3 ד . אין פתרון ה . x = 2 ו . k = 2 3 4 ז . אין פתרון ח . כל מספר ט . x = 4 י . h = 24 יא . x = 16 יב . ) 58 g = 4 א . z = 11 ב . x = 2 ג . x = 1 ד . x = 10 ה . כל מספר ו . x = 1 ג . פתרון שאלות בעזרת משוואות ) עמ' ) 51-35 ) 2 ה . יומן ח"ש 20 - , מחברת ) 3 ח"ש 5 - ה . שולי תרמה 34 חוברות . דינה תרמה 46 חוברות . ) 4 חיפה 2 , 800 - מקומות , נתניה 1 , 400 - מקומות ) 5 חגי היה בן ) 6 13 א . 8 . 5 ב . לא ג . 8 . 5 נקודות 9 . 5–ו נקודות ) 8 70 ) 7 א . מחברת בכריכה קשה 4 - שקלים , מחברת בכריכה רכה 2 - שקלים ב . מחברת בכריכה קשה 4 - שקלים , מחברת בכריכה רכה 1 . 5 - שקלים ) 9 א . 24 ריבועים ב . 44 ריבועים ד . 24 ) 10 ב . ) 11 36 המספרים הם ) 12 60–ו 55 א . נפח המים 1 , 200 - סמ"ק , נפח התרכיז 200 - סמ"ק ב . כמו א . ) 13 א . 52–ו 26 , 13 נקודות ב . כמו א . ) 14 ב . במבחן השני , 67 במבחן השלישי 75 ) 15 ב . נעמי ח"ש 2 , 700 , רינה ח"ש 2 , 700 , יעל ח"ש 3 , 900 ) 16 ב . עובדת הניקיון ח"ש 3 , 250 , המתלמדת ח"ש 5 , 250 , המוכרת המנוסה ח"ש 10 , 500 . ) 17 מכונה א ג"ק 1 , 320 , מכונה ב ג"ק 660 , מכונה ג 8 ) 19 ג"ק 1 , 020 משאיות ) 22 ב . 84 ג . אין ) 23 ד . ) 24 37 , 38 א . 32 , 33 , 34 ב . 95 , 96 , 97 ג . לא ) 26 32 ) 25 א . מ"ס 3 , ) 27 מ"ס 8 א . מ"ס 3 , מ"ס 33 ב . מ"ס 15 , מ"ס 45 ג . מ"ס 25 , מ"ס 55 , שטח המלבן 1 , 375 סמ מ"ס 4 ) 28 ר" , 'מ 15 ) 29 מ"ס 6 . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר