עמוד:237

) 10 א . x = 5 ב . m = 7 ג . t = 10 ד . x = 2 ה . x = 6 . 5 ו . b = 0 . 8 ז . x = 4 . 8 ח . y = 1 . 5 ט . a = 42 1 י . x = 12 יא . x = 2 יב . x = 17 יג . t = 27 יד . a = 0 . 5 טו . ) 11 x = 2 א . x = 3 ב . y = 9 2 ג . x = 8 ד . x = 24 ה . x = 14 ו . x = 18 ז . x = 2 ח . y = 2 ט . z = 4 י . x = 28 יא . x = 6 יב . x = 0 1 ) 12 א . x = 4 ב . y = 7 ג . z = 3 ד . y = 14 ה . t = 24 ו . x = 16 ז . x = 80 ח . a = 2 ט . x = י . y = 7 3 1 1 יא . x = יב . ) 13 y = 9 א . x = 2 ב . a = 1 ג . y = 5 ד . x = ה . x = 3 ו . a = 0 ז . y = 80 ח . x = 0 3 2 ט . x = 2 י . a = 10 יא . y = 120 יב . x = 4 יג . x = 9 יד . a = 25 טו . y = 2 , 000 טז . x = 4 1 ) 17 א . x = 32 ב . x = 20 ג . a = 9 ד . x = 4 ה . x = 21 ו . x = ז . x = 20 ח . a = 12 ט . x = 3 2 י . x = 3 יא . a = 2 יב . ) 18 x = 0 . 1 א . x = 2 . 1 ב . x = 2 . 2 ג . x = 0 . 7 ד . x = 20 ה . x = 21 ו . x = 0 2 ז . x = 3 ח . x = 3 ט . x = 0 . 1 י . x = 12 יא . x = יב . ) 19 x = 50 א . x = 3 ב . y = 9 ג . x = 8 ד . a = 0 3 1 2 ה . x = ו . x = 24 ז . x = 12 ח . y = 16 ט . x = 4 י . x = 5 יא . z = 6 יב . x = 6 יג . x = 0 יד . x = 1 2 5 1 טו . b = 1 . 6 טז . x = 5 . 5 יז . x = 42 יח . x = 17 יט . x = כ . ) 22 y = 10 א . x = 127 ב . y = 19 2 99 1 ג . כל מספר ד . a = 35 ה . אין פתרון ו . x = 0 ז . y = 0 ח . אין פתרון ט . x = י . x = יא . x = 1 100 4 יב . אין פתרונות ) 24 א . x = 1 ב . y = 4 ג . a = 15 ד . x = 2 ה . x = 10 . 5 ו . x = 2 ז . x = 3 ח . y = 0 2 3 ט . x = 2 י . a = יא . x = יב . x = 0 . 3 יג . x = 10 יד . x = 18 טו . x = 5 טז . x = 20 3 4 ) 25 ג . מ"ק 13 . 5 2 ח"ש 27 1 ד . ) 26 מ"ק 7 . 5 1 א . פתרון : y = 5 מרחק : מ"ק 5 מחיר : ח"ש 20 ב . פתרון : y = 45 מרחק : מ"ק 45 מחיר : ח"ש 100 ג . פתרון : y = 17 . 5 מרחק : מ"ק 17 . 5 מחיר : ח"ש 45 1 ) 27 א . משה ב . אהרון ) 28 א . x = 13 ב . x = 15 ג . x = 28 ד . r = 0 ה . x = 2 . 5 ו . y = ז . d = 5 2 1 3 5 2 1 ח . h = ט . x = 73 י . x = 4 יא . x = יב . x = יג . a = 300 יד . x = 2 טו . a = 4 טז . x = 16 4 6 3 3 1 ) 29 א . ) 30 y = 6 א . ) 31 y = א . x = 1 ב . y = 14 ג . x = 9 ד . x = 2 ה . x = 0 . 5 ו . p = 1 ז . x = 100 2 1 ח . y = 0 ט . אין פתרון י . x = 60 יא . x = 14 יב . z = 2 יג . x = 0 יד . h = טו . ) 33 x = 2 א . x = 5 3 4 ב . x = 1 ג . x = 2 ד . ) 34 x = 2 א . ) 35 x = 6 א . x = 0 ב . x = 7 ג . x = 5 ד . x = 6 ה . x = ו . x = 14 5 ז . x = 3 ח . x = 12 . 5 ט . x = 0 י . x = 5 יא . x = 1 יב . x = 5 יג . x = 2 יד . x = 0 טו . x = 1 טז . x = 4 . 8 ) 36 א . x = 22 ב . x = 7 ג . x = 7 ד . x = 2 ה . x = 1 ו . x = 5 ז . כל מספר ח . x = 2 ט . אין פתרון ) 37 ב . ) 38 ג"ק 3 ב . 6 שבועות ) 39 א . a = 5 ב . a = 7 ג . a = 3 ד . a = 1 . 5 ה . a = 5 ו . y = 0 ז . y = 12 1 ח . x = 5 ט . y = 1 י . a = 3 יא . x = 50 יב . k = 4 יג . a = 0 יד . x = 4 טו . a = 1 טז . x = 2 יז . x = 1 3 1 יח . ) 40 a = 0 א . x = 12 ב . a = 0 ג . x = 5 ד . a = 6 ה . y = 12 ו . b = 17 ז . x = 1 ח . x = 6 ט . x = 4 2 ) 41 א . כל מספר ב . x = 0 ג . אין פתרון ד . כל מספר ה . כל מספר ו . y = 1 ז . c = 0 ח . x = 0 ט . x = 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר