עמוד:236

תשובות * משוואות - חלק א א . משוואה ופתרון ) עמ' ) 14-4 ) 2 א . 8 ב . 0 , 2 ג . ) 3 1 א . 3 ב . 1 , 3 ג . 3 , 2 , 7 ד . 1 , 0 ה . 14 ו . ) 4 2 א , ב , ד ) 5 א . העלות החודשית בשקלים של חבילת השיחות ג . 30 1 דקות ) 6 30 2 א . 10 ב . 40 ג . ) 7 60 ב . 1 . 2 1 ) 8 ב . ) 12 4 ) 10 3 ) 9 4 א . 5 ב . 5 ג . 8 ד . 4 ה . 15 ו . 2 ז . 0 ח . 15 ט . 3 י . 6 יא . 1 יב . 0 2 יג . 2 . 5 יד . 4 טו . 2 טז . ) 13 0 . 8 א . 0 ב . 1 ג . 0 ד . 2 ה . 0 ו . 2 ז . 2 , 3 ח . ) 14 0 , 2 א . 1 , 0 ב . 0 ג . 1 ד . ) 15 1 ב . ) 20 2 א . 4 ב . אין ג . 2 ד . כל מספר ה . 0 ו . אין ז . אין ח . אין ט . כל מספר י . אין 1 יא . כל מספר יב . כל מספר ) 21 א . 32 ב . 4 ג . 2 ד . 13 . 8 ה . 21 . 73 ו . ) 21 0 א . x = 10 ב . y = 2 ג . x = 4 ד . x = 1 , 000 ה . n = 6 ו . ) 23 a = 0 . 25 א . y = 7 ב . x = 4 ג . n = 14 ד . x = 1 ה . u = 5 ו . r = 0 ז . x = 11 ח . r = 40 ט . x = 1 י . x = 2 יא . x = 13 יב . ) 24 x = 2 ב . y = 0 3 y = 4 2 y = 1 1 1 ) 26 y = 7 6 y = 0 5 y = 8 4 א . a = 5 ב . a = 7 ג . a = 1 ד . y = 0 ה . x = 5 ו . x = 40 ז . k = 4 2 ח . x = 1 ט . a = 0 י . x = 8 יא . x = 8 יב . ) 28 x = 2 א . t = 273 ב . x = 6 ג . y = 147 ד . c = 2 ה . a = 44 ו . a = 38 ז . a = 1 ח . x = 13 ט . ) 29 x = 7 א . x = 4 ב . x = 9 ג . x = 4 ד . x = 7 , x = 1 ה . x = 1 ו . x = 7 ז . x = 5 ח . x = 1 ט . ) 30 x = 2 , x = 1 א . x = 0 . 8 ב . t = 0 . 4 ג . אין פתרון ד . y = 0 ה . כל מספר ו . אין פתרון ז . x = 1 ח . כל מספר ט . כל מספר ) 31 ב . מחיר הנסיעה בש"ח ג . x = 80 2 x = 7 1 x = 9 . 2 4 x = 20 3 ד . אורך הדרך בק"מ של נסיעה שעלותה ח"ש 28 ) 32 ב . שטח הריבוע שווה לשטח הנייר שנשאר . ג . x = 5 ד . אורך כל צלע בריבוע יהיה מ"ס 5 . ) 33 א . x = 6 , x = 1 , x = 4 ב . x = 4 , x = 1 , x = 6 ג . x = 10 , x = 2 , x = 6 ) 34 א . 1 ב . 3 ג . 5 ד . 4 ה . 0 , 1 ו . ) 35 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ב . x = 1 . 25 ג . x = 1 . 25 ד . x = 1 . 25 ) 36 א . x = 9 ב . x = 7 ג . x = 7 . 5 ד . x = 1 ה . כל מספר ו . x = 1 . 4 ז . כל מספר ח . x = 2 ט . אין פתרון ) 38 א . אין פתרון ב . אין ג . x = 2 ד . אין ה . כל מספר ו . x = 0 ז . x = 0 ח . כל מספר ט . x = 4 ב . פתרון משוואות ) עמ' ) 33-15 2 x ) 1 א . x = 15 ב . x = 6 ג . x = 5 ד . ) 4 x = 184 א . = 2 ב . x = 4 . 7 ג . x = 465 ד . 5 x = 8 5 2 ה . 7 . 9 x = 579 ו . ) 7 0 . 1 x = 0 . 45 א . 10 x = 40 ב . 5 ( 4 + x ) = 40 ג . 2 = 2 x : 3 ד . x : 6 = 5 * מופיעות חלק מהתשובות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר