עמוד:235

הרחבה 106 הצורה שבסרטוט המוקטן מורכבת מהריבוע SDFA וארבעה חצאי–עיגולים . כל צלע של הריבוע היא קוטר של חצי עיגול . שטח הריבוע הוא ר"מ a . א . כתבו ביטוי המתאר את שטח הצורה . ב . כתבו ביטוי המתאר את היקף הצורה . ג . חשבו את שטח הצורה אם ידוע ששטח הריבוע הוא . ר"מ 100 107 מהמלבן ABCD שבסרטוט המוקטן גזרו שני חצאי עיגולים . הצלעות BC–ו AD הן קטרים של חצאי–העיגולים . נתון : , CD = מ"ס 15 הרדיוס של כל עיגול הוא מ"ס 6 . חשבו את השטח שנשאר אחרי הגזירה ( השטח הצבוע . ( 108 הצורה בסרטוט מורכבת ממשולש שווה–צלעות ושלושה חצאי–עיגולים . היקף המשולש שווה–הצלעות הוא מ"ס 3 a . כל צלע של המשולש היא קוטר של חצי עיגול . א . כתבו ביטוי המתאר את שטח הצורה . ב . כתבו ביטוי המתאר את היקף הצורה . 109 בפיצרייה הכינו שתי פיצות מאותו סוג אך שונות בצורתן : פיצה עגולה שקוטרה מ"ס 30 , ופיצה מלבנית שצלעותיה מ"ס 20 מ"ס 30–ו . את הפיצה העגולה חתכו לארבעה חלקים שווי–שטח , ודניאל קיבל אחד מהם . את הפיצה המלבנית חתכו 6–ל חלקים שווי–שטח , ואיציק קיבל שניים מהם . מי משני הילדים קיבל מנת פיצה גדולה יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר