עמוד:233

99 לפניכם שני מרובעים שסורטטו על דף משובץ . א . סמנו את השטח של כל משבצת ר"מ a–ב ובטאו את שטח המצולע 1 במטרים רבועים 2 בסנטימטרים רבועים . ב . חלקו כל מצולע 4–ל חלקים שווי–שטח , נמקו מדוע הם שווי–שטח ובטאו את השטח של כל חלק באמצעות . a 100 היעזרו בכלי מדידה וחשבו את שטחי המצולעים . ג . היקף ושטח של עיגול 101 א . מצאו את ההיקף ואת השטח של עיגול שקוטרו מ"ס 10 . ב . שטח עיגול הוא 48 סמ"ר . מה ההיקף ? ג . מצאו את הרדיוס של עיגול שהיקפו מ"ס 12 . ד . 1 מצאו את שטחו של עיגול שהיקפו מ"ס 20 . 2 מצאו את שטחו של עיגול שהיקפו . מ"ס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר