עמוד:232

94 הנקודה F שבסרטוט המוקטן נמצאת על הצלע ED של המחומש . ABCDE א . על פי הנתונים בסרטוט נמקו מדוע המרובעים BCDF–ו ABFE הם טרפזים . ב . חשבו את שטח המחומש . 95 א . המחומש GHKDM שבסרטוט המוקטן מורכב משלושה מצולעים . נמקו מדוע המצולעים הם מלבן , טרפז ומשולש ישר–זווית . ב . מהו שטח המחומש ? GHKDM 96 א . לפי הנתונים בסרטוט המוקטן הסבירו מדוע המרובע ABCD הוא טרפז . ב . חשבו את בסיסי הטרפז אם נתון ששטחו 34 סמ . ר" 97 הנקודה E נמצאת על הצלע GD של המחומש . ABCDG ( הסרטוט מוקטן ; האורכים בסרטוט בסנטימטרים ( . א . לפי הנתונים בסרטוט נמקו את הטענות : 1 המרובע ABEG הוא ריבוע . 2 המרובע EDCB הוא טרפז . ב . כתבו ביטוי המייצג את שטח המחומש . ABCDG ג . שטח המחומש הוא 272 סמ ) ר" הסרטוט מוקטן . ( מצאו את אורכי הצלעות המסומנות בעזרת משתנים . 98 הטרפז ABCE מורכב ממקבילית ומשולש . קבעו לפי הנתונים בסרטוט אם שטח המשולש גדול משטח המקבילית , קטן ממנו או שווה לו . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר