עמוד:230

84 לפניכם סרטוט מוקטן של משולש ABC ושני גבהים שלו . א . חשבו את שטח המשולש ABC בסמ"ר . ב . מצאו את אורך הקטע . DC הסבירו . הרחבה 85 לפניכם סרטוטים מוקטנים של המשולשים . DEF–ו ABC הקטע AC ארוך 1–ב מ' מהקטע . DF קבעו לפי הנתונים בסרטוטים בכמה מ"ר גדול שטח משולש ABC משטח משולש . DEF 86 מצאו את השטחים של שלושת המשולשים שבסרטוט ביחידות של משבצת . 87 קדקודי המשולשים FDE–ו FCE שבסרטוט נמצאים על הישרים המקבילים . b–ו a א . נמקו מדוע המשולשים FDE–ו FCE שווים בשטחם . ב . בסרטוט יש עוד זוג משולשים שווים בשטחם . כתבו את שמותיהם והסבירו מדוע הם שווים בשטחם . 88 במשולש ABC נתון : AD = מ"ס 6 , AC = מ"ס 8 , CB = מ"ס 10 א . מהו שטח המשולש ? ABC ב . מהו אורך הקטע ? BE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר