עמוד:229

שטחים א . שטח של משולש 81 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של משולש . לפי הנתונים בסרטוטים חשבו את הגדלים המבוקשים . 82 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של משולש ובו גובה לאחת הצלעות . חשבו לפי הנתונים את הגדלים המבוקשים . הסבירו את חישוביכם . 83 הנקודות E–ו F נמצאות על צלעות המלבן ABCD שבסרטוט המוקטן . מצאו את שטח המשולש . DFE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר