עמוד:227

ב . זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות 72 א . כמה זוויות צמודות יש לזווית א ? אילו הן ? כמה זוויות קדקודיות יש לזווית א ? אילו הן ? כמה זוויות מתאימות יש לזווית א ? אילו הן ? כמה זוויות מתחלפות יש לזווית א ? אילו הן ? ב . נתון : = 55 ° א כתבו את הגדלים של שאר הזוויות שבסרטוט . 73 בכל סעיף נתון גודל הזווית . מצאו את גודל הזווית . בסרטוט שלפניכם נתון : A = 32 ° , BD AC , DC || AB חשבו את הגודל של . D 74 75 בכל סעיף נתונים מרובע ושלוש טענות . לפי הנתונים קבעו אילו מהטענות נכונות . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר