עמוד:226

זוויות א . זוויות - חזרה והעמקה 68 לפניכם ארבע זוויות . א . מצאו את הגודל של כל זווית בעזרת מד–זווית . ב . סרטטו זווית שהיא הסכום של הזווית הנתונה עם זווית בת . 20 ° ציינו את סוג הזווית שהתקבלה . ( היעזרו בנייר שקוף ( . 69 בסרטוט נתון : BED = 80 ° , AEC = 110 ° , AED = 160 ° חשבו את גודל הזווית . BEC 70 בכל סעיף סרטטו סקיצה בהתאם לנתונים ומצאו את גודל הזווית . AOC אם אפשר , הציעו אפשרות נוספת . א . AOB = 80 ° ; BOC = 30 ° ב . AOB = 112 ° ; BOC = 74 ° ג . AOB = BOC = 60 ° ד . AOB = 20 ° ; BOC = 50 ° 71 הישרים CK–ו AE שבסרטוט נחתכים בנקודה . B א . כתבו את שמות הזוויות הצמודות לזווית . EBK כמה זוויות כאלה יש ? נמקו . ב . מצאו את גודלי הזוויות : CBE , DBE , ABC , ABD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר