עמוד:225

58 פתרו כל משוואה בדרך הנוחה לכם . בדקו את הפתרון . 59 פתרו את המשוואות . 60 פתרו את המשוואות . 61 פתרו את המשוואות . 62 בחרתי מספר . כפלתי אותו , 5–ב הוספתי 11 וחילקתי את התוצאה . 3–ב א . סמנו y–ב את המספר שבחרתי , וכתבו ביטוי המתאר את התוצאה שקיבלתי אחרי סדרת הפעולות . ב . התוצאה הסופית שהתקבלה היא . 2 כתבו משוואה ומצאו את המספר שבחרתי . 63 בחרתי מספר . חילקתי אותו , 5–ב הוספתי 11 למנה וכפלתי את התוצאה . -2–ב התוצאה הסופית שקיבלתי היא .-16 מצאו את המספר שבחרתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר