עמוד:224

53 פשטו את הביטויים . 54 פשטו את הביטויים . 55 כתבו אם הביטויים שווים או לא שווים . אם הם לא שווים , האם הם נגדיים ? 56 מצאו לכל ביטוי את הביטוי הנגדי לו ( ללא סוגריים . ( בדקו על ידי פעולת חיבור . | - ( 11 - y ) ב | 12 + m ג | 5 - 7 x ד | -4 a - 9 א 57 א . כתבו מספר כלשהו ) המספר המקורי . ) חסרו 5 מהמספר המקורי . כפלו את התוצאה . 4–ב חסרו מהמכפלה מספר גדול 7–ב מהמספר המקורי . חלקו את התוצאה . 3–ב התוצאה שהתקבלה קטנה 9–ב מהמספר המקורי ( אם לא התקבלה תוצאה כזו - חשבו שוב . ( ב . כתבו מספרים אחרים , חיוביים ושליליים , וחזרו על כל הפעולות שבסעיף א . ג . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את התוצאה המתקבלת בסעיף א . פשטו את הביטוי והראו שתמיד מתקבלת תוצאה קטנה 9–ב מהמספר המקורי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר