עמוד:218

מספרים מכוונים א . מספרים מכוונים על ציר – מספרים 22 סמנו בערך על ציר–המספרים את המספרים האלה : 23 כתבו ליד כל נקודה מספר מתאים ( במדויק או בערך . ( 24 א סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו בערך את המספרים האלה : 3 -3 . 5 -3 0 -6 ב . סמנו על ציר–המספרים שסרטטתם גם את המספרים האלה : 3 . 1 -5 . 5 -3 1 4 25 כתבו > או < או .= היעזרו בציר–מספרים . 26 א . סמנו על הציר את המספרים האלה : ב . היעזרו בציר–המספרים וכתבו בין כל שני מספרים > או < או .=

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר