עמוד:215

7 א . כתבו חמישה מספרים עוקבים כלשהם . ב . כתבו ביטוי המתאר את הסכום של שלושה מספרים עוקבים שהראשון בהם הוא . x פשטו את הביטוי . ג . כתבו ביטוי המתאר את הסכום של שלושה מספרים עוקבים שהאמצעי בהם הוא . x פשטו את הביטוי . ד . סכום של שלושה מספרים עוקבים הוא . 300 מצאו את המספרים בדרך הנוחה לכם . 8 בתערובת של מלח ומים משקל המים גדול פי 3 ממשקל המלח . המשקל הכולל של התערובת הוא 160 גרם . א . סמנו x–ב את משקל המלח בתערובת . כתבו ביטוי המתאר את משקל המים בתערובת . ב . כתבו ביטוי המתאר את משקלה הכולל של התערובת . ג . כתבו משוואה למציאת הערך של x ופתרו אותה . ד . מהו המשקל של המים ומהו המשקל של המלח בתערובת ? בדקו . 9 נוזל ליצירת בועות סבון מורכב מתערובת של סבון נוזלי ומים . משקל הסבון קטן פי 4 ממשקל המים . המשקל הכולל של התערובת הוא 500 גרם . א . סמנו y–ב את משקל הסבון בתערובת . כתבו ביטוי המתאר את משקל המים בתערובת . ב . כתבו משוואה למציאת הערך של y ופתרו אותה . ג . מהו המשקל של המים ומהו המשקל של הסבון בתערובת ? בדקו . 10 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר