עמוד:212

. 11 אדם ביקש לקנות מקרר שמחירו ח”ש 5 , 000 . המוכר הסכים למכרו בשני תשלומים שווים ובנוסף לתת הנחה של . 5 % כמה ישלם הקונה בכל תשלום ? . 12 קלדנית קיבלה להקלדה 120 עמודים . שליש מן החומר הקלידה בקצב של 10 עמודים ביום . את השאר הקלידה בקצב של 20 עמודים ביום . בכמה ימים סיימה הקלדנית את העבודה ? 3 . 13 חברי קבוצה אספו ח"ש 968 . מהכסף הוציאו לקניית מתנה . 8 את שאר הכסף חילקו באופן שווה בין חמשת חברי הקבוצה . א . כמה כסף הוציאו לקניית המתנה ? ב . כמה כסף קיבל כל חבר בקבוצה ? . 14 פתרו את התרגילים הבאים . 2 8 א . (( 120 - 27 ) 3 - 270 ) : 3 32 32 ב . 6480 : 20 + 1200 : 30 ד . 3 ( -2 ) 1 1 2 . 15 לפניכם שלושה מספרים : 3 , 4 , 2 4 2 3 סמנו בקירוב את מקומם על ציר–המספרים ורשמו בכל מקום את המספר המתאים . 1 . 16 בארגז היו ג"ק 42 סוכר . את כל כמות הסוכר ארזו בשקיות שכל אחת מהן מכילה ג"ק 2 . 3 את השקיות מכרו ח"ש 2 . 2–ב לשקית . א . כמה שקיות סוכר ארזו ? ב . מה היו ההכנסות ממכירת כל שקיות הסוכר ? . 17 לכל נוסע מותר להעלות למטוס מזוודה שמשקלה ג"ק 20 לכל היותר . בעלייה למטוס נשקלו המזוודות של גדי , חנן ואביהם . משקל המזוודה של גדי היה ג"ק 10 . 2 , ומשקל המזוודה של חנן 600 - גר' יותר מזו של גדי . משקל המזוודה של האב היה גדול פי 2 ממשקל המזוודה של חנן . מה היה המשקל העודף של מזוודת האב ? א . ג"ק 12 . 4 ב . 600 גרם ג . ג"ק 0 . 4 ד . ג"ק 1 . 6 2 7 . 18 סדרו את המספרים הבאים על פי גודלם משמאל לימין . 4 . 24 , 4 , 4 . 042 , 4 3 8 1 2 . 19 א . מהו שטחו של שולחן אם ידוע שאורכו 2 מ' ורוחבו קטן מאורכו ב– ? 'מ 3 3 ב . כמה יעלה ציפוי השולחן אם ידוע שמ"ר אחד עולה ח"ש 36 ? . 20 בלי לחשב , נסו לקבוע לאילו מהמכפלות הבאות יש אותה תוצאה כמו . 42 . 6 3 . 6–ל א . 426 3 . 6 ב . 4 . 26 36 ג . 21 . 3 7 . 2 ד . 42 . 6 0 . 6 1 . 21 מגדלי פרחים ארזו נרקיסים בחבילות . מחבילות הפרחים נמכרו לחנויות בתל אביב . 4 180 החבילות הנותרות נשלחו לחו"ל . כמה חבילות פרחים ארזו בסך הכול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר