עמוד:209

37 בכל סעיף מצאו על פי הנתונים את היקף הצורה ואת שטחה . ( הסרטוטים מוקטנים ( . 38 הצורה שבסרטוט מורכבת מריבוע וחצאי–עיגולים . ( צלעות הריבוע הן קטרים של העיגולים ( . אורך צלע הריבוע הוא מ"ס a . כתבו ביטוי המתאר את שטח הצורה שהתקבלה . 39 בסרטוט המוקטן שלפניכם הקטע AB הוא קוטר של העיגול הגדול . בתוך העיגול נמצאים ארבעה עיגולים קטנים שמרכזיהם על . AB העיגולים הקטנים משיקים זה לזה ולעיגול הגדול . נתון : רדיוס העיגול הגדול הוא מ”ס 100 . רדיוס העיגול הכחול גדול מ”ס 10–ב מרדיוס העיגול האדום . רדיוס העיגול הירוק גדול מ”ס 20–ב מרדיוס העיגול האדום . רדיוס העיגול הצהוב גדול מ”ס 30–ב מרדיוס העיגול האדום . א . מה גדול יותר : סכום ההיקפים של העיגולים הקטנים או היקף העיגול הגדול ? ב . מה גדול יותר : סכום השטחים של העיגולים הקטנים או שטח העיגול הגדול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר