עמוד:208

33 המרכזים של ארבעת העיגולים הקטנים החופפים שבסרטוט נמצאים על הקוטר של העיגול הגדול . העיגולים משיקים זה לזה . א . מה גדול יותר : סכום ההיקפים של העיגולים הקטנים או היקף העיגול הגדול ? הסבירו . ב . מה גדול יותר : סכום השטחים של העיגולים הקטנים או שטח העיגול הגדול ? הסבירו . משימות לסיכום 34 בכל סעיף חשבו על פי הנתונים את ההיקף ואת השטח של העיגול שמרכזו . A ( הסרטוטים מוקטנים ( . 35 הרדיוס של עיגול א גדול פי 2 מהרדיוס של עיגול ב . א . האם היקף עיגול א גדול פי 2 מהיקף עיגול ב ? נמקו . ב . האם שטח עיגול א גדול פי 2 משטח עיגול ב ? נמקו . 36 המשולש והעיגול המסומנים באדום חסומים בתוך ריבועים . אורך הצלע של כל ריבוע הוא מ”ס x . א . כתבו באמצעות x ביטויים אלגבריים המתארים את השטחים של המשולש ושל העיגול . ב . איזה שטח גדול יותר : שטח המשולש או שטח העיגול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר